Návrh kategórií v rubrike: k-duchovnému-rozvoju-kresťana

a) viera-ako-dar
b) viera-v-rodine-výchova-vo-viere
c) dobro-čnostný-život
d) prikázania-skutky-hriechy
e) modlitba-modlitby-formy
f) bohoslužby
g) postätenia-sväteniny
h) novény-deviatniky
i) duchovné-cvičenia-obnovy
j) púte-duchovné-akcie-udalosti
k) liturgický-rok
l) advent
m) Vianoce
n) pôst
o) Veľká-noc-zmrtvýchvstanie
p) sviatky-slávnosti
q) sviatosti
r) krst-rodina
s) spoveď-lútosť-pokánie
t) sviatosť-oltárna-sväté-prijímanie
u) Ježiš-Kristus-a-viera-v-neho
v) Duch-svätý-dary
w) Božie-slovo
x) Starý-zákon
y) Nový-zákon
z) kázne-príhovory
za) Mária-mariánska-úcta-ruženec
zb) úcta-k-apoštolom-svätým
zc) mučeníctvo-svedectvá-o-viere
zd) rôzne-svedectvá-a-viere
ze) sviatosť-kňazstva
zf) život-svedectvo-z-kláštora
zg) život-svedectvo-kňaza
zh) mladé-generácie-a-ich-viera
zi) mladé-generácia-a-apoštolská-práca
zj) evanjelizácia-včera-dnes
zk) kostol-škola-katechéza
zl) spoločenstvá-spolky-katechéza
zm) digitálna-evanjelizácia-pastorácia
zn) pápežské-encykliky
zo) duchovná-literatúra
zp) bez-kategórie
zq) návrhy-diskusie-k-rubrike