Návrh kategórií v rubrike: k-našim-dejinám

a) náš-pravek-až-VM
b) Veľká-Morava-Slovania
c) Slovensko-Uhry
d) Slovensko-Turci
e) Slovensko-Habsburg-Uhry
f) obrodenie-Bernolákovci
g) obrodenie-Štúrovci
h) Slováci-do-1918
i) Češi-Slováci-1918-1948
j) fašizmus-u-nás
k) Češi-Slováci-1948-1993
l) komunizmus-u-nás
m) SR-1993-2004
n) SR-2004-dodnes
o) slovenské-rozprávky-povesti-legendy
p) knihy-publikácie-k-našim-dejinám
q) bez-kategórie
r) návrhy-diskusie-k-rubrike