Návrh kategórií v rubrike: k-pamiatkám-dielam-štýlom-literatúre

a) pravek-a-starovek
b) Byzancia-postbyzanstké
c) raný-stredovek-románske
d) vrchol-stredovek-gotika
e) human-renesan-maniera
f) baroko-rokoko
g) osviet-klasicizmus-empír
h) pre-a-romantizmus
i) ľud-umenie
j) islamské-azijské
k) smery-druhá-pol-19-stor
l) realizmus
m) impresionizmus
n) symbolizmus
o) mnohé-smery-prvá-pol-20-stor
p) sececia
q) neoslohy
r) literárna-moderna
s) medzivojnová-literatúra
t) smery-druha-pol-20-stor
u) pamiatky-dedičstvo-na-území-SR
v) stredná-Európa-pamiatky-dedičstvo
w) Európa-pamiatky-dedičstvo
x) Svet-pamiatky-dedičstvo
y) zašlé-sviatky-tradície
z) nehmotné-kultúrne-dedičstvo
za) tradičné-remeslá
zb) múzeá-skanzeny
zc) hmotné-pamiatky-UNESCO
zd) národné-kultúrne-pamiatky
ze) hist-lokality-areály-pamätníky
zf) archeolog-nálezy-náleziská
zg) časti-stavby-prvky-dekorácie
zh) cirkev-sakrál-predmety
zi) obrazy
zj) knihy-nádoby-mobiliár
zk) sochy
zl) náradie-stroje-technika
zm) iné-hnuteľné-predmety
zn) panské-sídla-správne-stavby
zo) obytné-a-príbuzné-stavby
zp) cirkevné-a-sakrálne-stavby
zq) drobné-nábož-stavby-diela
zr) vojsko-opevnenie-stavby
zs) kultúra-služby-šport
zt) zdravotníctvo-vzdelanie
zu) poľnohospod-priemysel
zv) inžinierske-dopravné-stavby
zw) cintoríny-pomníky-pohrebné-stavby
zx) estetická-kultúrna-krajina
zy) záhrady-parky-fontány-prírod-prvky
zz) významné-krajinné-prvky
zza) národné-parky/rezervácie
zzb) knihy-publikácie-k-dedičstvu
zzc) bez-kategórie
zzd) návrhy-diskusie-k-rubrike