Návrh kategórií v rubrike: k-svetovým-dejinám

a) pravek
b) staroveký-Egypt
c) iný-staroveký-orient
d) staroveké-Grécko
e) staroveký-Rím
f) staroveké-božstvá-mytológia
g) koniec-Rímskej-ríše
h) rané-kresťanstvo-koncily
i) iné-svetové-náboženstvá-minulosť
j) Európa-5-11-stor
k) mníštvo-rytieri-rády
l) sťahovanie-národov
m) Byzantská-ríša
n) Európa-11-15-stor
o) stredoveké-kráľovstvá
p) stredoveké-kresťanstvo
q) pápežstvo-politika
r) križ-výpravy-reconquista
s) stredovek-blízky-východ
t) stredovek-ďaleký-východ
u) Amerika-pred-Kolumbom
v) objavy-obchod
w) život-smrť-v-minulosti
x) Európa-1492-1789
y) inkvizicia-herézy
z) reformácia-protireform
za) osvietenecto
zb) hist-kresťanstvo-a-veda
zc) všetky-revolúcie
zd) novovek-Amer-Afri-Ázia
ze) 19-storočie
zf) štáty-koloniál-ríše
zg) 1900-1945
zh) prvá-svetová-vojna
zi) druhá-svetová-vojna
zj) fašizmus-nacizmus
zk) komunizmus
zl) 1945-1991
zm) studená-vojna
zn) Európska-únia
zo) pád-želez-opony
zp) 1991-dodnes
zq) knihy-publikácie
zr) bez-kategórie
zs) návrhy-diskusie-k-rubrike