Vaše k definícii

Vaše názory a nápady k definícii

Obmedzenie na 2 hlavné diskusné príspevky v tejto diskusii neplatí (viď zákon). V tejto diskusii je možné vložiť max. 2 hlavné príspevky v priebehu 5 po sebe idúcich dní.