Twíty a vaše krátke postrehy

Čo vás dnes stretlo? Čo vám dnes napadlo? Podeľte sa v diskusii so svojimi postrehmi.

Maximum je 300 znakov vo vašom príspevku (twíte) a 2 hlavné príspevky denne (t.j. nie sú reakciou na iného diskutéra).