Prípady žandárov: Prípad neregistrovaného diskutéra R3x (27.5. 2021)

Diskutér R3x (@disqus_W2fI3usxi6) sa v diskusii dopustil neúcty voči žandárovi, prešľapov proti slušnej diskusii s inými diskutérmi a nerešpektovania pokynov. Nakoniec mu bol udelený trest.

1.) Za jeho vyjadrenie “Ale autorova zaujatost cudzimi maternicami mu neda odputat sa od nich…” mu bolo udelené napomenutie, aby sa zdržal podobných komentárov a choval sa slušne.

2.) Za jeho reakciu na upozornenie “Haha. Pozrite sa, mozete si postavit svoje pieskovisko a tam sa hrat s detmi, ktore …”, v ktorej prejavil pohŕdanie alebo zneváženie, alebo výsmech na adresu žandára, mu bolo udelené napomenutie, aby sa nabudúce zdržal podobných komentárov.

3.) Za jeho reakciu na adresu iného diskutéra “Ste naozaj tak natvrdly alebo sa len robite?” bol požiadaný o ospravedlenie sa diskutérovi za svoju reakciu a aby dotknutý výrok vymazal. Bol informovaný, že za neuposlúchnutie výzvy bude vylúčený z diskusie. Pokyny nenasledoval.

Neregistrovaný anonymný diskutér R3x neprejavil spôsobilosť nasledovať diskusné pokyny zodpovedných osôb. Diskutér dostal 21 dní, aby si túto chýbajúcu schopnosť osvojil. Po tuto dobu je mu odopreté právo zúčastnovať sa diskusií. Ako anonym, ktorý sa rozhodol neregistrovať, sa vzdal práva na obranu a odvolanie sa ku Gavalierskemu súdu.

Diskusia len pre rezidentov = diskusia pod textom je určená len registrovaným rezidentom. Aktivita iných diskutérov je porušením komunitných zákonov.