Prípady žandárov: Prípad neregistrovaného diskutéra R3x (15.6. 2021)

Anonymný diskutér R3x (@disqus_W2fI3usxi6) v diskusii v priebehu jednej hodiny vložil 17 hlavných (titulných) diskusných príspevkov za sebou. Bol upozornený, aby nespamoval a spojil existujúce príspevky do maximálne troch hlavných príspevkov. Bol upozornený tri krát. Ani v jednej reakcii neprejavil ochotu učiniť nápravu. Po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy mu bol za nespôsobilosť rešpektovať diskusné pokyny uložený trest. Text príspevkov nakoniec spojil a vložil do diskusie prítomný žandár. S ohľadom na nedávny prečin, kedy diskutér rovnako odmietol nasledovať pokyny, mu bol uvedelený sprísnený trest.

Neregistrovaný anonymný diskutér R3x dostal 42 dní, aby si chýbajúcu schopnosť chovať sa slušne osvojil. Po tuto dobu je mu odopreté právo zúčastnovať sa diskusií. Ako anonym, ktorý sa rozhodol neregistrovať, sa vzdal práva na obranu a odvolanie sa ku Gavalierskemu súdu.

Diskusia len pre rezidentov = diskusia pod textom je určená len registrovaným rezidentom. Aktivita iných diskutérov je porušením komunitných zákonov.