Prípady žandárov: Prípad neregistrovaného diskutéra R3x (15.6. 2021)

Anonymný diskutér R3x (@disqus_W2fI3usxi6) v diskusii v priebehu jednej hodiny uverejnil 17 hlavných diskusných príspevkov za sebou. Bol upozornený, aby ich nahradil maximálne troma hlavnými príspevkami. Bol upozornený tri krát. Ani v jednej reakcii neprejavil ochotu učiniť nápravu. Po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy mu bol za neuposlúchnutie pokynov uložený trest. S ohľadom na nedávny prečin, kedy rovnako odmietol nasledovať pokyny, mu bol uvedelený sprísnený trest.

Neregistrovaný anonymný diskutér R3x neprejavil spôsobilosť nasledovať diskusné pokyny. Diskutér dostal 42 dní, aby si túto chýbajúcu schopnosť osvojil. Po tuto dobu je mu odopreté právo zúčastnovať sa diskusií. Ako anonym, ktorý sa rozhodol neregistrovať, sa vzdal práva na obranu a odvolanie sa ku Gavalierskemu súdu.

Diskusia len pre rezidentov = diskusia pod textom je určená len registrovaným rezidentom. Aktivita iných diskutérov je porušením komunitných zákonov.