Prizvaný názor: Štandard: Milan Krajniak: Kto sa mýli viac, politici alebo experti? V predstavách liberálnych elít sú politici mukli na špinavú prácu, ktorí majú realizovať idey a vízie expertov, presadzovať ich proti verejnej mienke a niesť za ne zodpovednosť. … O tom, či je niekto expert, rozhodujú najmä médiá. … Načo vlastne potrebujeme voľby a potom vládu na základe týchto volieb vzniknutú? … Ale experta ľudia vymeniť nemôžu. Čím viac budú rozhodovať experti proti vôli ľudí, tým budú demokratické voľby zbytočnejšie. Strata dôvery ľudí v demokratický systém bude pokračovať. Načo by ľudia mali chodiť k voľbám, keď aj tak nemôžu takmer nič zmeniť? … politici a experti sa mýlia približne rovnako často. Rozdiel je iba v tom, že expert nemusí niesť za svoje omyly žiadnu zodpovednosť.