Komentár: Štandard: Martin Leidenfrost: Celý predchádzajúci týždeň som v novinách sledoval brojenie na nedeľnú bitku a trúfam si povedať, že o samo náboženstvo celý ten čas nešlo, žiadne debaty o rozdielnych názoroch k vieronáuke som ne­zachytil. Je to národnostno-politický konflikt medzi pravo­slávnymi bratmi, ktorých spája ten istý jazyk, tá istá kultúra – a tá istá povrchná inštrumentalizovaná viera. V tú nedeľu to bola aj pom­sta večného vladára Čiernej Hory, otca znovuzís­ka­nej štátnosti z roku 2006, prezidenta Mila Djukanovića, novej čiernohorskej vlá­de. V pozadí cetinjských výtržností je Djukanovićova snaha, že ne­zá­vislý štát by mal dostať svoju autokefálnu pravoslávnu cirkev. Aj keď to bude s ohľadom na to, že Čierna Hora má len 620-tisíc ob­y­va­te­ľov, z ktorých je viac ako pätina moslimského alebo katolíckeho viero­vyznania, trpaslíčia cirkev, v zásade je to legitímna úvaha.