Prizvaný názor: Štandard: Pápež František: „Manželstvo je sviatosť, Cirkev nemá moc meniť sviatosti tak, ako ich Pán ustanovil. Existujú zákony, ktoré sa snažia pomôcť situácii mnohých ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu. Je dôležité, aby ich štát podporil v otázkach ako dedičstvo, zdravie atď. nielen pre homosexuálov, ale pre všetkých ľudí, ktorí chcú žiť spolu. Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená odsúdiť (nemanželov), sú naši bratia a sestry, musíme ich sprevádzať. Existujú občianske zákony napríklad pre vdovy, ktoré chcú žiť v istom zväzku a mať zákonný prístup k službám… Existuje francúzsky PACS, ale nemá nič spoločné s manželstvom ako sviatosťou, ktorá je medzi mužom a ženou. Niekedy vyvolávajú zmätok. Všetci sú si rovní, bratia a sestry.