Prizvaný názor: Štandard: Branislav Papula: Školský zákon na Slovensku je zlý od základu, no ani jeho prepracovanie nemusí stačiť. … základné pojmy, princípy i ciele výchovy a vzdelávania,… To sú presne tie paragrafy, ktoré prakticky nikto nečíta, lebo ich regulatívna povaha je málo inštruktívna, sú nasýtené frázovitou rétorikou. A hoci znejú silno, nemajú dokonca regulatívny vplyv ani do vnútra samého zákona. Tým sa ich formálnosť a prázdnota definitívne spečaťuje. … Ciele výchovy a vzdelávania, formálne vymedzené v úvodných paragrafoch zákona, ostávajú nepovšimnuté. Nielen preto, že ich nikto neformuloval so zámerom plnenia skutočne regulačnej funkcie vo vzdelávacom systéme, ale aj preto, že sú na túto funkciu vlastne nepoužiteľné.