Prizvaný názor: Štandard: Peter Daniška: Klinika s reklamou na potraty spravila z Levíc mesto smrti … Keď si to zhrnieme, z celkového počtu 7 496 umelých potratov spravených na celom Slovensku, bolo v okrese Levice spravených až 2 038. To je 27 percent na jednom mieste krajiny… Levická skúsenosť nám ukazuje, že umelý potrat sa môže stať biznisom aj na Slovensku.