Prizvaný názor: Štandard: Daniel Kaiser: Kto po Angele: Výsledkom je nezanedbateľná časť verejnosti, ktorá je politicky doprava, nie je nacionalistická a cíti sa neobslúžená. Prieskum … pred pol rokom ukázal, že až 25 percent Nemcov by rado hlasovalo pre dnes neexistujúcu občiansku stranu umiestnenú kdesi medzi Alternatívou a CDU…Veľkorysé prisťahovalectvo si väčšina Nemcov síce nepraje, nie je však preň ochotná meniť volebné preferencie a prejsť k AFD. Ortodoxnú klimatickú politiku tiež väčšina Nemcov schvaľuje alebo aspoň toleruje. … Spolkový ústavný súd vydal šokujúci nález, …, aby sa s väčšou vervou, rýchlejšie a konkrétnejšie zaviazala k radikálnejšej klimatickej politike, vládni politici, namiesto toho, aby sa ohradili voči takej sudcokracii, zahájili preteky o to, kto navrhne väčšiu redukciu skleníkových plynov.Baerbocková celkom pravdivo upozorňuje, že páni so svojimi stranami len napodobňujú zelený program. … voľby v Spolkovej republike neprinesú, bohužiaľ, ani náznak zmeny.