Prizvaný názor: Štandard: Pavol Minárik: Pretláčanie zelených investícií hrozí vytvorením novej bubliny: Samozrejme, že Google či Microsoft majú nižšiu „uhlíkovú stopu“ než ropné spoločnosti, ťažký priemysel či výroba stavebných materiálov. To však nič nevypovedá o tom, aká pridaná hodnota kde vzniká, hoci aj s ohľadom na environmentálnu záťaž. … Druhý problém – firmy sa budú snažiť naplniť len dané zelené kritériá alebo to budú dokonca len predstierať. … Zelený imidž môže hodnotu spoločnosti značne ovplyvniť. Príkladom môže byť DWS Group, divízia Deutsche Bank – po obvinení z greenwashingu v auguste tohto roku okamžite poklesla cena akcií spoločnosti o 13 percent. … V ekonomickej oblasti zrejme nikdy neuvidíme ľavicové excesy podobné excesom woke ideológie v kultúrnej oblasti. To však neznamená, že dopady nebudú menej závažné. Pochod inštitúciami sa nevyhýba ani kapitálovému trhu.