Svet naruby: Štandard: Tomáš Dugovič: Magazín Lancet na titulke nového vydania pomenoval ženy ako telá s vagínami … Profesor David Curtis, vyslúžilý psychiater a čestný profesor genetiky na University College v Londýne, zase napísal: „Práve som napísal do The Lancet, aby som im povedal, nech ma vyškrtnú zo zoznamu štatistických recenzentov, zrušili moje predplatné a už nikdy ma v žiadnej veci nekontaktovali.“ … Feministická skupina Women Make Glasgow dokonca podala formálnu sťažnosť na „dehumanizujúcu a jasne sexistickú titulku“. Nepáči sa im napríklad to, že sú v tomto prípade ženy redukované na ich pohlavný orgán. … Radikálna feministka Claire Heuchanová zase spochybnila, že zvolené označenie žien je náhodné a myslí si, že pomáha udržiavať mizogýniu (chorobné pohŕdanie ženami) v medicíne.