Populárna reakcia na: Bývalý český premiér Topolánek: Nemci budú vysávať všetky okolité štáty, dokiaľ z nich bude čo vysávať.

Felina2>>>

Felina2>>> Je dobré si prečítať starého matadora, ktorý sa časom posunul ku konzervatívnemu videniu sveta. Škoda že nedostal retrospektívnu otázku na pozadie lepšieho objasnenia okolností zverejnenia „seznamu kmotrů“ z roku 2009.Najdôležitejšia časť rozhovoru je tá, kde Topolánek poukázal na Green Deal a odmietol samotnú filozofiu. /+ časť o jadrovej fúzii/ V Česku nie je s týmto názorom osamotený.Týždenník Echo vydal nedávno obsiahly rozhovor s Mojmírom Hamplom, členom bankovej rady Českej národnej banky a jej viceguvernérom z rokov 2008 – 2018 ktorý objasňuje spôsob prijímania Zelenej dohody v Bruseli.Zaujímavá je jeho definícia: „Green Deal (Zelená dohoda) si ja prekladám takto: Naša civilizácia veľkolepo konštatuje, že náš spôsob života nie je udržateľný a že aby sme mohli žiť ďalej, musíme spotrebovávať menej alebo drahšie alebo oboje naraz. Prvýkrát za neviem ako dlho bol vytýčený politický smer povedzme na tridsať rokov, ktorý ľuďom sľubuje, že sa budú mať horšie. A nepoznám žiadnu civilizáciu, ktorá by tridsať rokov prežila s takým programom.“Keď o tom človek premýšľa, vzdialene podobný je tomu len ropný šok zo 70. rokov, keď sa OPEC rozhodol umelo zvýšiť cenu ropy. Ale štáty OPEC to nerobili samé sebe”.”To bola emancipácia ropných krajín, ktoré si užívali novo nadobudnutú moc a trestali príjemcov. Rozhodne si ale takú politiku nikto v západnom svete vtedy pre seba nezvolil. My sme sa v Európe dnes sami sebe stali OPEC-om. Absolútne neverím, že civilizácia s útlmovým programom na 30 rokov môže takýto program udržať. Tým horšie, že sme u nás o uhlíkovej neutralite neviedli žiadnu debatu. Ja som sa teda celkom snažil, ale bolo to ako hádzať hrach na stenu. A je to celoeurópsky jav, že sa vedú vášnivé debaty o kazuistických záležitostiach, ale nie o takto zásadnej zmene. Desať rokov, od roku 2008 do roku 2018, som za Českú národnú banku dochádzal do Bruselu na rokovania hospodárskeho a finančného výboru, čo je poradný orgán Rady ministrov financií EÚ. Tých desať rokov pozostávalo z dvoch fáz. Fáza prvá: Ešte do toho nehovorme, pretože ešte nie je hotový návrh. Prvá fáza voľne prechádza do druhej: Už je hotovo, už sa s tým nedá nič robiť”. https://dennikstandard.sk/121549/o-uhlikovej-neutralite-sme-neviedli-ziadnu-diskusiu-zrazu-sa-s-tym-nedalo-nic-robit/Otvorenie racionálnej diskusie o Zelenej dohode je preto naliehavou otázkou európskeho významu. V súčasnej podobe je Green Deal nebezpečný sociálny experiment s vážnymi následkami na celú EÚ, pripomínajúci ideologické komunistické päťročnice.Stačí si spomenúť čo v histórii znamenali rôzne ideologicko-politické experimenty s hroznými následkami. Napríklad Ukrajinský hladomor bol jedným z dôsledkov Stalinskej politiky kolektivizácie poľnohospodárstva, ktorú Stalin inicioval začiatkom 30. rokov 20. storočia s cieľom likvidácie súkromného vlastníctva poľnohospodárskej pôdy na úkor štátom kontrolovaných kolchozov v rámci prvej päťročnice a industrializácie hospodárstva.

Späť

https://www.postoj.sk/90619/nemci-budu-vysavat-vsetky-okolite-staty-dokial-z-nich-bude-co-vysavat