Populárna reakcia na: Očkovanie: Prípad Djokoviča ukazuje absurdnosť pravidiel

Pavol-Ragan>>>

Pavol Ragan>>>Pán DD vychádza z niektorých mylných predpokladov a potom sú mylné aj viaceré závery. A tak by sa mal hlboko zamyslieť nad vlastnými slovami “ukážková zvrátenosť.”***1. “kolektívna imunita po očkovaní je utópia.” To sa stalo skutočnosťou s tým, ako vírus zmutoval. Pre pôvodné varianty vírusu bola kolektívna imunita možná (zjednodušene povedané), pre deltu už to neplatí. Zistiť sa to dá po viacerých mesiacoch (cca 6), takže slovo “utópia” je možné hodnotiť ako zlomyseľnosť.***2. “Vakcína nechráni tretie osoby” – tak toto je ukážková nepravda. Každý vakcinovaný chráni všetkých – aj zaočkovaných aj nezaočkovaných – priamo aj nepriamo. Jednak pred ochorením, jednak pred zlyhaním zdravotníckeho systému a nemožnosťou (zníženou možnosťou) riešiť iné ochorenia, ako aj šetrí finančné zdroje, ktoré sa môžu vynaložiť na liečbu iných ochorení, na platy, na inováciu prístrojového vybavenia, …***3. “Toto (z kontextu nadväzuje na tvrdenia DD uvedené v predošlých dvoch bodoch) tiež potvrdzujú dáta zo všetkých krajín, kde sa masívne očkuje. Medzi hospitalizovanými je len približne 20 percent tých, ktorí sú plne očkovaní. 80 percent hospitalizácií tvoria neočkovaní.”Pozrime sa na to podrobnejšie. V Spojenom Kráľovstve je zaočkovaných aspoň jednou dávkou viac ako 74 % populácie. Dokonca pre starších ako 60 rokov je to v rozmedzí 90 až 95 % s nárastom zaočkovanosti s rastom veku. Protilátky zistili u 98 % dospelých – nazýva sa to séroprevalencia. To znamená, že buď prekonali ochorenia alebo sa zaočkovali.V takomto prípade delenie hospitalizovaných na očkovaných a neočkovaných stráca zmysel. Ba dokonca výrok DD poplietol, platí to naopak – hospitalizovaných je dramaticky viac očkovaných ako neočkovaných – po prepočte však pomer hospitalizovaných ukáže vlastne percento zaočkovanosti a tak potvrdzuje zbytočnosť delenia v populácii, kde má každý protilátky na zaočkovaných a nezaočkovaných).A tak teda DD nafukuje komára :-)***4. “Princíp „vakcína je sloboda“ je nielen v rozpore s novým poznaním, ale aj nebezpečný. Vytvára ilúziu, že milióny očkovaných môžu mať režim bez obmedzení. Bez testovania, bez karantény po cestovaní…”Pozrime sa na tento mylný výrok v kontexte údajov z Veľkej Británie a predpokladov uvedených v bode 2.V maxime hospitalizácií mali v minulosti vyše 38 000, dnes, keď denné počty infikovaných sú na úrovni predošlých maxím, majú hospitalizovaných výrazne pod 9 000 (t.j. viac ako 4 x menej).V maxime denných úmrtí (7 dňový priemer) to bolo 1240 a dnes 157 (teda cca 8 x menej).To znamená veľmi jednoducho prepočítané, že šetria z pohľadu hospitalizácií v dennom kontexte cca 80 % finančných zdrojov, po prepočte na dlhší časový horizont to bude ešte viac.***5. Ešte na záver niečo o prekonavších ochorenie. Ak pri očkovaní presne vieme deň, tak pri zisťovaní protilátok po prekonaní ochorenia nevieme spoľahlivo zistiť, od kedy môžeme počítať získanie imunity. U viacerých, ktorí mali príznakový priebeh, sa to dá relatívne spoľahlivo časovo zarámcovať. U asymptomatických je to problém.Ak by sme použili hypotézu, že existuje obmedzený časový rámec ochrany (povedzme cca 6 mesiacov), tak u vakcíny vieme veľmi presne povedať, kedy stanovené (dohodnuté) časové obdobie ochrany uplynulo. U tých asymptomatických, ktorí majú pozitívny test na protilátky, nevieme určiť, kedy ochorenie prekonali, tak ani nevieme určiť obdobie ich “vstupenky na slobodu” – povedané slovami DD :-)***Pripomeňme si slová velikána matematiky a fyziky:”Dve veci sú potrebné, aby ľudský duch získal umenie odhadu: cvičiť sa v presných dôkazoch a neobmedzovať sa len na ne. Iba keď si zvykneme rozpoznávať pravdu v celej jej čistote, budeme môcť neskôr rozšíriť aj to, čo k nej má blízko alebo ďaleko.”Jean le Rond d’Alembert (1717 – 1783) link: https://www.postoj.sk/91560/pripad-djokovica-ukazuje-absurdnost-pravidiel

Späť