Oznam: 6. december: Z cesty po Afrike som sa vrátil v jednom kuse a tak, ako som sľúbil, pousilujem sa v najbližších dňoch
a) aktualizovať rebríček popularity diskutérov,
b) importovať nové reakcie do archívu,
c) vložiť nové blogy do archívu.

Radostného sv. Mikuláša a česť písaniu.