Slovo kňaza: A znova vidíme len seba

Starec-z-Harangova.>>>

Starec z Harangova.>>>Pochválený buď Ježiš Kristus. …Pretože som roztrpčený z toho, že nedokážeme odlíšiť vieru od povery, pochopiť pravý zmysel slávenia Eucharistie, vymedziť sa voči klamstvám na protipápežských, čiže protikatolíckych weboch a uvedomiť si, že motiváciou oparení je úprimná túžba chrániť životy a zdravie…” Vďaka. :-) Požehnaný deň prajem.

Späť

https://www.postoj.sk/93482/a-znova-vidime-len-seba