Tajomná sekta: Je čoraz aktívnejšia aj na Slovensku, kresťanov láka na štúdium Biblie

Mimo-prudu>>>

Mimo prudu>>>a ako vykladaju tito vykladaci Mt 24, 4-5?”Ježiš im odpovedal: “Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “Ja som Mesiáš.” A mnohých zvedú.”

Späť

https://svetkrestanstva.postoj.sk/93165/je-coraz-aktivnejsia-aj-na-slovensku-krestanov-laka-na-studium-biblie