Mária Sládkovičová: Slovenka, ktorá zachránila tisíce detí

Ed>>>

Ed>>>Pekné svedectvo o dobrom človeku, ktorý vykonal veľa dobrých skutkov.Úprimnú sústrasť rodine i jej spoločenstvu.

Späť

postoj.sk/94504/slovenka-ktora-zachranila-tisice-deti