Spolu: Urobme prvý krok (1. kolo)

Kým prídeme k nejakej dohode o budúcom vedení, mieste, forme prvej diskusie (ak vôbec), naša diskusia môže prebiehať nasledujúco:

Do diskusie nižsie som vložil pár otázok, ku ktorým, prosím, všetci zaujmite nejaký postoj prostredníctvom reakcie.

Môžete vyjadrovať aj čisto len súhlas s inými diskutérmi, ak nechcete nič iné dodať. Urobte to prostredníctvom reakcie a nielen pluska, ak pluskujete.

Môžete mi navrhnúť aj otázky, ktoré mám všetkým adresovať.

Vkladať nové hlavné príspevky (otázky), a tak vyzývať k novému kolu reakcii, budem len ja. Budem sledovať priebežne vývoj a keď sa všetci vyjadria, môžem adresovať svoju alebo vašu otázku opäť všetkým.

O nových otázkach vás budem informovať emailom.

Tak nám Pán Boh pomáhaj.