K rozvahe: Vladimír Butko: Spomienka na august 1968 cez udalosti na Ukrajine

Diskusia k námetu na úvahu pôvodne uverejneného ako reakcia na https://konzervativnediskusie.sk/2022/03/14/osvieteny-spravodlivy-stat/