Oznam: Ohlásenie komunitnej online diskusie na tému:
Miesto kresťana vo verejnom priestore a kresťanská politika na Slovensku (silné stránky, slabosti, príležitosti a hrozby)

ktorá sa uskutoční od piatka 22. apríla 2022.

Viac informácií o pripravovanej diskusii už čoskoro emailom.