Diskusia je otvorená: Miesto kresťana vo verejnom priestore a kresťanská politika na Slovensku
(silné stránky, slabosti, príležitosti a hrozby)

Je mať KDH v parlamente výhoda? Má KDH ešte šancu? Čím sú zaujímaví, že sú potrební? Majú kresťania iné alternatívy? Aké výsledky priniesli súčasní kresťanskí poslanci? Je slovenské kresťanstvo vôbec ešte nejaká sila? Prečo kresťanská politika nie je „cool“ pre mladé generácie? Kde máme medzery a kde sú rastové možnosti? Aké sú najväčšie hrozby? Nehádžeme toho na kresťanských politikov veľa? A čo my? Robíme toho dosť? Aké je naše miesto? Nie je slovenský kresťan synonymom včerajška? Kultivuje kresťan nejak verejný priestor? Nie je vo výsledku rovnaký ako ateista? A čo Covid a vojna na Ukrajine? Kde boli a sú kresťania a ich politici?

Tieto a mnohé ďalšie otázky môžete pomôcť zodpovedať alebo sa opýtať, ak sa zapojíte do komunitnej online diskusie 

Pravidlá diskusie:

  • Cieľom konzervatívnej diskusie je ponúknuť viac kolegiálnu a menej ofenzívnu, argumentačne polemickú, ale nie osobne nevraživú diskusiu k aktuálnym témam, ktorá povzbudzuje aj iných zapojiť sa a ktorá podporuje záujem o diskutéra aj ako o človeka.”
  • Každá ohlásená diskusia je otvorená pre všetkých diskutérov (vrátane nových), ktorí prejavia vôľu nasledovať dohodnuté pravidlá.
  • Ak sa dvojica diskutérov nedohodla inak, oslovujú sa vykaním. Diskutér nemusí používať zámeno s velkým “V” (napr. Vy, Vás, Vám, atď) pri vykaní inému diskutérovi.
  • Do pondelka 25. apríla 15:00 prebieha prehliadka názorov tzn. možete vkladať vlastné názory a komentáre (1-2 príspevky), ale nie je povolené reagovať na iných. Reagovať na samostatné príspevky diskutérov môžete po 15:00.
  • Po ukončení diskusie prebehne diskusia so spätnou väzbou ku kvalite komunitnej diskusie.