Category: PA) punchtime

Psychiater Patarák aj o epidémii transsexuality: Môže ísť o skupinovo sugestívny mechanizmus, ktorý má charakter sociálnej nákazy

punchtime>>>

punchtime>>>Výborne. Toto je cesta ako vnášať svetlo do náročnej témy. Rozhovor s vynikajúcim odborníkom doktorom Patarákom; predtým aj s Michelle Adlerovou, ktorá si prešla tranzíciou, chce žiť pokojný život a nemá potrebu kričať na druhých. Viem o mužovi, ktorý bol predtým ženou, ako štyridsiatnik prešiel tranzíciou a tiež nepotrebuje kričať a nejako bojovať za svoje práva. Je spokojný, rodina a okolie to prijali s podporou. Ako hovorí doktor Patarák, tranzícia bola a je u nás možná u ľudí u ktorých sú dôkladnou diagnostikou vylúčené iné psychické poruchy.Ale prečo musíme dnes hovoriť o epidémii? Čo sa stalo, že v jeden deň v malom meste na Slovensku prídu na terapiu až traja teenedžeri s rodovou dysfóriou? Čo sa deje, že okrem nich viem o ďalších štyroch s rovnakým trápením v tom istom malom meste? O dvoch teenedžerkách viem, že sa kvôli tomu sebapoškodzovali a premýšľali o sebevražde. A koľko dnes môže byť takých detí v jednom malom meste len na Slovensku?Keď vidíme ako dokážu sociálne siete ohlupovať dospelých, ako si s tým čo na nich visí potom majú poradiť deti, ako to majú vedieť spracovať v najcitlivejšom veku vo vývine?Druh aktivistov z písmenového hnutia a aj neo-osvetári v médiách páchajú obrovské škody na mladých ľuďoch, ktorí sú ovplyvnitelní a zraniteľní.Prečo je taký nárast aj iných diagnóz u detí, pokusov o sebevraždu a sebevrážd?Budú za tým hlavne (ale nielen) sociálne siete, tie sú len jedným z nástrojov šírenia ideológie.

Späť