Category: PA) Vlado

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

Vlado>>>

Vlado>>>Som sklamaný s vyjadrenia KBS i niektorých kňazov ako napr. aj p.Dudu. Vyjadriť smútok a sklamanie z pozastavenia verejného slávenia bohoslužieb je namieste, ale priamo vyjadriť nesúhlas s opatreniami zdravotníckych ODBORNÍKOV, ktorými sa nesleduje potláčanie kresťanských slobôd, ale zlepšnie kritického pandemického stavu je už podľa mňa cez čiaru primeranosti. Namiesto toho aby deklarovali ústretovosť k ostatných ľuďom (inovercom aj neveriacim) a podporili solidaritu medzi všetkými ľuďmi – že tak ako neveriaci sa na istý čas vzdajú svojho celého spoločenského života (divadlá, koncerty,…) ktoré môžu byť pre nich tiež silnou duchovnou potrebou, tak aj my veriaci sa DOBROVOĽNE vzdáme svojej silnej duchovnej potreby – bohoslužieb. Odvolávať sa na sľub vlády, že už nikdy nebudú úpne pozastavené bohoslužby mi pripadá v momentálnej kritickej situácii za detinské. Pripomína mi to malé dieťa, ktorému rodičia sľúbili nový bicykel, ale potom prišli o prácu a majú ledva peniaze na prežitie od výplaty k výplate. Ale dieťa sa tvrdošijne dožaduje bicykla a zlostne obviní rodičov, že ho oklamali, lebo mu ho sľúbili. U dieťaťa sa to dá pochopiť – je malé a nechápe širšie súvislosti, ale biskupi by ich chápať mali. A obmedzenie či zrušenie bohoslužieb zo zdravotných dôvodov nepovažujem za zásah do náboženskej slobody, pretože tam nie je úmysel potláčať tieto slobody. A vyjadrenie, že cirkev aj veriaci dodržujú poctivo všetky opatrenia a preto riziko nákazy na bohoslužbách je minimálne je pravdivé iba sčasti. Áno, priamo v kostole na bohoslužbe to možno platí a riziko nákazy je minimálne (všetci majú prekrytie tváre a sú predpísané rozostupy čo vizuálne kontroluje kňaz či miništranti), ale rizikové sú najmä príchody a odchody. Pred i po sv. omši sa tvoria “diskusné krúžky” a zväčša bez prekrytia tváre – veď je to dlhoročná tradícia sa pred kostol porozprávať. Málokto sa dokáže tohto zrieknuť – aspoň pár slov prehodiť s každým známym. Vidím to u nás, väčšina vychádza z kostola a hneď si dáva respirátor dole a keďže sme veľká farnosť tak pri vstupovaní a vystupovaní z kostola určite nie sú 5 m rozostupy a myslím, že inde je to podobne. Takže pozastavením bohoslužieb sa dosiahne hlavne výrazne obmedzenie stretávania sa ľudí a týchto rizikových “diskusných krúžkoch”

Späť