Category: PT-1125 Kňaz Ján Duda

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

Zuzana-Kucmanová>>>

Zuzana Kucmanová>>>Rada by som pri tejto príležitosti spomenula zosnulého Vdp. Antona Srholca, ktorý vedel oslavovať Boha aj v tých najkrutejších podmienkach jáchymovského väzenia a privádzať k Bohu aj ostatných spoluväzňov. To boli 50-té roky. Dnes nám nikto nezakazuje prejavovať svoju vieru a môžeme ho oslavovať kdekoľvek. Veď Boh je prítomný všade. A momentálna situácia si vyžaduje takéto opatrenia (podľa mňa by mali byť aj tvrdšie). Do tejto kritickej situácie nás dostali verejne známi politicky pôsobiaci “tliachači”, ktorí vytvorili v čase, keď tento stav bolo možné zvrátiť, množstvo konšpiračných, nenávistných a strach vyvolávajúcich antivakcinačných kampaní.Milosrdný Boh Otec nehľadí na vonkajšie “pozlátko”, ale v dnešnej dobe od nás žiada obety a pomoc druhým. Mali by sme prejaviť úctu a veľkú pokoru pred našimi zdravotníkmi a urobiť maximum preto, aby sme nezaťažovali zdravotný systém a aspoň tak im uľahčili ich náročnú činnosť. To by snáď mohli kňazi a veriaci pochopiť.

Späť

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

Karol-Nguyen>>>

Karol Nguyen>>>Konečne slovo skutočného kňaza! Odpovede zrelé mužné a odvážne.Žiadne uhýbanie, kvákanie, submisivita a oportunizmus.Žiadne nič nehovoriace frázy vyslovované vysokým hláskom eunuchov, ale slovo, ktoré má obsah!Vďaka za tento rozhovor, som hrdý na svoju mater ecclesia.

Späť

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

Peter-Lauko>>>

Peter Lauko>>>Som sklamaný Vaším vyjadrením o situácii medzi kňazmi spišskej diecézy a tým, že mediálne kritizujete veriaceho premiéra vlády že v smrtiacej situácii pandémie súhlasil s návrhom pomerne mierneho núdzového stavu. Prečítal som si Váš rozhovor v Postoji a tiež nesúhlasím s tým, že kňazi a biskupi majú rozhodovať o našom zdraví, alebo životoch. Prepáčte dôstojní pán, na to sú lekári a epidemiológovia, podobne ako v čase vojny zdravotné sestry a lekári rozhodovali, či prežijeme alebo nie. Skôr by som privítal pádne argumenty ako biskupi, kňazi a charita chce pomôcť prekonanie pandémie. Nech mi to Pán odpustí, že sa kriticky vyjadrujem ku Vám, dôstojný otče, lebo viem že kritizovať kňaza sa nepatrí.

Späť

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

arietes>>>

arietes>>>Porovnávať väzenie pre vieru, mučenie, aké zažili kňazi a rehoľníci v 50. rokoch, stratu zamestnania kvôli vyznávaniu viery, znemožnenie štúdia kvôli viere atď.so situáciou, keď sú na dva týždne zatvorené kostoly, len dočasne, kvôli chorobe, aby sa uľahčilo nemocniciam (rovnaké to bolo aj v prvej vlne, chvíľku boli prenosy omší online a kostoly sa znovu otvorili), pričom nie je zakázaná viera a ľudia sú stále povzbudzovaní k viere cez online priestor, majú individuálnu pastoračnú starostlivosť, nie sú pre vieru prenasledovaní, väznení, mučení, vyhadzovaní zo zamestnania – to chce naozaj veľkú mieru neobjektívnosti. Toto umožňuje akosi lepšie chápať Ježišove slová – mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

Späť

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

Vlado>>>

Vlado>>>Som sklamaný s vyjadrenia KBS i niektorých kňazov ako napr. aj p.Dudu. Vyjadriť smútok a sklamanie z pozastavenia verejného slávenia bohoslužieb je namieste, ale priamo vyjadriť nesúhlas s opatreniami zdravotníckych ODBORNÍKOV, ktorými sa nesleduje potláčanie kresťanských slobôd, ale zlepšnie kritického pandemického stavu je už podľa mňa cez čiaru primeranosti. Namiesto toho aby deklarovali ústretovosť k ostatných ľuďom (inovercom aj neveriacim) a podporili solidaritu medzi všetkými ľuďmi – že tak ako neveriaci sa na istý čas vzdajú svojho celého spoločenského života (divadlá, koncerty,…) ktoré môžu byť pre nich tiež silnou duchovnou potrebou, tak aj my veriaci sa DOBROVOĽNE vzdáme svojej silnej duchovnej potreby – bohoslužieb. Odvolávať sa na sľub vlády, že už nikdy nebudú úpne pozastavené bohoslužby mi pripadá v momentálnej kritickej situácii za detinské. Pripomína mi to malé dieťa, ktorému rodičia sľúbili nový bicykel, ale potom prišli o prácu a majú ledva peniaze na prežitie od výplaty k výplate. Ale dieťa sa tvrdošijne dožaduje bicykla a zlostne obviní rodičov, že ho oklamali, lebo mu ho sľúbili. U dieťaťa sa to dá pochopiť – je malé a nechápe širšie súvislosti, ale biskupi by ich chápať mali. A obmedzenie či zrušenie bohoslužieb zo zdravotných dôvodov nepovažujem za zásah do náboženskej slobody, pretože tam nie je úmysel potláčať tieto slobody. A vyjadrenie, že cirkev aj veriaci dodržujú poctivo všetky opatrenia a preto riziko nákazy na bohoslužbách je minimálne je pravdivé iba sčasti. Áno, priamo v kostole na bohoslužbe to možno platí a riziko nákazy je minimálne (všetci majú prekrytie tváre a sú predpísané rozostupy čo vizuálne kontroluje kňaz či miništranti), ale rizikové sú najmä príchody a odchody. Pred i po sv. omši sa tvoria “diskusné krúžky” a zväčša bez prekrytia tváre – veď je to dlhoročná tradícia sa pred kostol porozprávať. Málokto sa dokáže tohto zrieknuť – aspoň pár slov prehodiť s každým známym. Vidím to u nás, väčšina vychádza z kostola a hneď si dáva respirátor dole a keďže sme veľká farnosť tak pri vstupovaní a vystupovaní z kostola určite nie sú 5 m rozostupy a myslím, že inde je to podobne. Takže pozastavením bohoslužieb sa dosiahne hlavne výrazne obmedzenie stretávania sa ľudí a týchto rizikových “diskusných krúžkoch”

Späť

Kňaz Ján Duda: Z tejto krízy nevzíde nič dobré. Obmedzovanie bohoslužieb pripomína 50. roky

Pavol-Martinický>>>

Pavol Martinický>>>Je veľmi smutné. keď kňaz v tak vyskoej cirkevnej pozícii nevie alebo neche rozlišovať podstatné skutočnosti a rozdeily.1. ÚMYSEL A CIEĹ- komunisti chceli plánovite zlikvidovať cirkev a súčasná vláda v súlade s 2000 ročnou kresťanskou tradíciou a špeciálne s pápežom Františkom protipandemickými opatreniami chce chrániť zdravie a životy ľudí. (a popri tom aj ekonomiku a iné)2. SLOBODA – komunisti všetkým vrátane Cirkvi zobrali slobodu. Dnes ju všetci vrátane Cirkvi majú. Komunisti zlikvidovali kresťanské médiá a biskupov a stovky rehoľníkov a kňazov uväznili – dnes sa cez cirkevné i štátne médiá vysielajú bohoslužby, biskupi slobodne rokujú s vládou … A Duda by v 50-tych rokoch za podobné protivládne vyjadrenia sedel v base, alebo v Jáchymove holými rukami ťažil urán a nie učil kánonické právo na Univerzitte Komenského Kritizoval niekedy Duda Smerácke korupčné rozkrádanie zdravotníctva? (bolo by to v súlade s výzvami pápeža)Kritizoval niekedy antivaxerov, ktorých kampaň výrazne prispela k tomu že sú tak preplnené nemocnice a preťažení zdravoníci? (bolo by to v súlade s výzvami pápeža)Kritizoval kresťanských aktivistov, ktorí broja proti pápežovi Františkovi?

Späť