Category: prizvaný-názor

Prizvaný názor: Štandard: Pavol Minárik: Pretláčanie zelených investícií hrozí vytvorením novej bubliny: Samozrejme, že Google či Microsoft majú nižšiu „uhlíkovú stopu“ než ropné spoločnosti, ťažký priemysel či výroba stavebných materiálov. To však nič nevypovedá o tom, aká pridaná hodnota kde vzniká, hoci aj s ohľadom na environmentálnu záťaž. … Druhý problém – firmy sa budú snažiť naplniť len dané zelené kritériá alebo to budú dokonca len predstierať. … Zelený imidž môže hodnotu spoločnosti značne ovplyvniť. Príkladom môže byť DWS Group, divízia Deutsche Bank – po obvinení z greenwashingu v auguste tohto roku okamžite poklesla cena akcií spoločnosti o 13 percent. … V ekonomickej oblasti zrejme nikdy neuvidíme ľavicové excesy podobné excesom woke ideológie v kultúrnej oblasti. To však neznamená, že dopady nebudú menej závažné. Pochod inštitúciami sa nevyhýba ani kapitálovému trhu.

Prizvaný názor: Štandard: Daniel Kaiser: Kto po Angele: Výsledkom je nezanedbateľná časť verejnosti, ktorá je politicky doprava, nie je nacionalistická a cíti sa neobslúžená. Prieskum … pred pol rokom ukázal, že až 25 percent Nemcov by rado hlasovalo pre dnes neexistujúcu občiansku stranu umiestnenú kdesi medzi Alternatívou a CDU…Veľkorysé prisťahovalectvo si väčšina Nemcov síce nepraje, nie je však preň ochotná meniť volebné preferencie a prejsť k AFD. Ortodoxnú klimatickú politiku tiež väčšina Nemcov schvaľuje alebo aspoň toleruje. … Spolkový ústavný súd vydal šokujúci nález, …, aby sa s väčšou vervou, rýchlejšie a konkrétnejšie zaviazala k radikálnejšej klimatickej politike, vládni politici, namiesto toho, aby sa ohradili voči takej sudcokracii, zahájili preteky o to, kto navrhne väčšiu redukciu skleníkových plynov.Baerbocková celkom pravdivo upozorňuje, že páni so svojimi stranami len napodobňujú zelený program. … voľby v Spolkovej republike neprinesú, bohužiaľ, ani náznak zmeny.

Prizvaný názor: Štandard: Branislav Papula: Školský zákon na Slovensku je zlý od základu, no ani jeho prepracovanie nemusí stačiť. … základné pojmy, princípy i ciele výchovy a vzdelávania,… To sú presne tie paragrafy, ktoré prakticky nikto nečíta, lebo ich regulatívna povaha je málo inštruktívna, sú nasýtené frázovitou rétorikou. A hoci znejú silno, nemajú dokonca regulatívny vplyv ani do vnútra samého zákona. Tým sa ich formálnosť a prázdnota definitívne spečaťuje. … Ciele výchovy a vzdelávania, formálne vymedzené v úvodných paragrafoch zákona, ostávajú nepovšimnuté. Nielen preto, že ich nikto neformuloval so zámerom plnenia skutočne regulačnej funkcie vo vzdelávacom systéme, ale aj preto, že sú na túto funkciu vlastne nepoužiteľné.

Prizvaný názor: Štandard: Pápež František: „Manželstvo je sviatosť, Cirkev nemá moc meniť sviatosti tak, ako ich Pán ustanovil. Existujú zákony, ktoré sa snažia pomôcť situácii mnohých ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu. Je dôležité, aby ich štát podporil v otázkach ako dedičstvo, zdravie atď. nielen pre homosexuálov, ale pre všetkých ľudí, ktorí chcú žiť spolu. Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená odsúdiť (nemanželov), sú naši bratia a sestry, musíme ich sprevádzať. Existujú občianske zákony napríklad pre vdovy, ktoré chcú žiť v istom zväzku a mať zákonný prístup k službám… Existuje francúzsky PACS, ale nemá nič spoločné s manželstvom ako sviatosťou, ktorá je medzi mužom a ženou. Niekedy vyvolávajú zmätok. Všetci sú si rovní, bratia a sestry.

Prizvaný názor: Štandard: Anton Chromík: Európsky parlament pokračuje: Dnes má hlasovať o rodovo podmienenom násilí ako trestnom čine. Ako ho zastaviť? Naša vláda by mala zaviazať ministerku spravodlivosti Kolíkovú, aby uplatnila veto v Rade Európskej únie. Veľkú zodpovednosť nesie aj minister Milan Krajniak a, samozrejme, premiér Eduard Heger. Naše zákony chránia ženy a dievčatá pred násilím. Niečo ako vražda zo „cti“, ženská obriezka, násilné sobáše, ponižovanie žien sú nielen protizákonné, ale najmä v úplnom rozpore s našou kresťanskou kultúrou. Skutočné násilie voči ženám stíhame a trestáme.

Prizvaný názor: Štandard: Markéta Šichtařová: Automobilky symbolom úpadku Európy… V skutočnosti Nemecko svoje vlastné nesplniteľné limity neplní dlhodobo. Logicky, keď sú za normálnych fyzikálnych podmienok nesplniteľné… Ďalšie uvažované možnosti, ako v Nemecku docieliť pokrokový úpadok našej civilizácie, je zavedenie víkendov bez áut alebo zavedenie maximálne osemdesiatkilometrovej povolenej rýchlosti na diaľniciach… Pravda, bude to ako pľuvanec do mora, pretože –⁠ ako zistil inštitút Ifo –⁠ všetky osobné autá v celej EÚ za rok ani nevyprodukujú toľko CO2, ako Čína vyprodukuje využívaním fosílnych palív za tri týždne… Výroba batérie je totiž neekologická najmä preto, že potrebuje veľa prvkov, ktoré sa ťažia po celom svete, a to nie práve ekologicky.

Prizvaný názor: Štandard: Milan Krajniak: Kto sa mýli viac, politici alebo experti? V predstavách liberálnych elít sú politici mukli na špinavú prácu, ktorí majú realizovať idey a vízie expertov, presadzovať ich proti verejnej mienke a niesť za ne zodpovednosť. … O tom, či je niekto expert, rozhodujú najmä médiá. … Načo vlastne potrebujeme voľby a potom vládu na základe týchto volieb vzniknutú? … Ale experta ľudia vymeniť nemôžu. Čím viac budú rozhodovať experti proti vôli ľudí, tým budú demokratické voľby zbytočnejšie. Strata dôvery ľudí v demokratický systém bude pokračovať. Načo by ľudia mali chodiť k voľbám, keď aj tak nemôžu takmer nič zmeniť? … politici a experti sa mýlia približne rovnako často. Rozdiel je iba v tom, že expert nemusí niesť za svoje omyly žiadnu zodpovednosť.