ku registrácii a Konzer. občianstvu

Každý navštevník má možnosť prihlásiť sa ku Konzervatívnemu občianstvu, stať sa tak komunitným rezidentom alebo sa stať registrovaným nerezidentom. Pri oboch typoch registrácie získate komunitné práva.

Ak sa ku Konzervatívnemu občianstvu z akýchkoľvek dôvodov pri registrácii neprihlásite, alebo sa ani nezaregistrujete, nevadí, môžete i naďalej v komunite diskusne i blogersky pôsobiť ako aktívny člen. Treba si však uvedomiť, že vaše práva nebudú totožné s právami registrovaných členov.

Získanie Konzervatívneho občianstva

Konzervatívne občianstvo predstavuje ideovú hranicu, ktorá rysuje kultúrno-civilizačný okruh, ku ktorému sa naši rezidenti hlásia. Prihlásiť sa k nemu, je vaše slobodné rozhodnutie a nie je to povinnosť.

Konzervatívne občianstvo sa odvíja od súhlasu so všetkými z nasledujúcich výrokov, ktoré sú výberom článkov z Konzervatívnej definície:

1.) Potrat je smrť človeka vo vnútri tela svojej matky.

2.) Človek existuje len ako muž alebo len ako žena.

3.) Normálny muž má od narodenia až po svoju smrť 
a) len mužské pohlavie a
b) nemenštruuje, nedokáže otehotnieť alebo porodiť dieťa

4.) Manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy.

5.) Najlepším prostredím pre výchovu dieťaťa je fungujúce manželstvo jeho rodičov.

6.) Registrované Partnerstvo je legislatívne nevhodné a systémovo nezdravé vymedzenie. 

7.) Nasledovania hodným a pretrvávajúcim kultúrnym odkazom našich predkov v oblasti náboženstva je len kresťanstvo (majoritný odkaz) a judaizmus (minoritný odkaz). 

8.) Židia boli nespravodlivo prenasledovaní pre svoj židovský pôvod a vieru v rôznych dobách a na rôznych miestach vrátane územia Slovenska.