k zákonom diskusie

Svoj názor alebo nápad ku komunitným zákonom, možete vyjadriť v tejto diskusii.

Važime si slobodu slova, nezamieňame ju za bezohľadnú a vandalskú anarchiu a ani nepodporujeme ideologické a svojvoľné mazanie nepohodlných názorov. Dávame prispievajúcim možnosť voľby.

Rozlišujeme, kto je registrovaný člen a kto nie je. Registrovaný člen si ako človek s overenou identitou musí stáť za svojím slovom. Znáša vyššie riziko a zodpovednosť. Ako kolaterál mu prináleží právo na ochranu pred svojvoľou. Neregistrovaný člen nesie len malú zodpovednosť, ktorá je v rozsahu jeho anonymného konta v prostredí Disqus a právo ochrany registrovaných členov nemá.

Naše diskusie nemajú vágny „diskusný kódex” a ani ideologických „moderátorov”, ako ich poznáte na iných stránkach. Snažíme sa na to ísť inak. Naši komunitní žandári nemajú moc ukladať tresty a mazať príspevky registrovaných členov podľa svojho ideologického presvedčenia a vágneho textu.

Pokyny pre jasné situácie nastavujú Zákon o nadávkach, Zákon o vyžiadanej bezpečnej vzdialenosti a Zákon o zahlcovaní a samoľúbosti.

Ale o tom, či je správanie registrovaného člena mimo komunitných štandardov v nejasných situáciách rozhoduje Gavaliersky súd – porota zložená náhodne z opravnených členov komunity. Aktivity Gavalierskeho súdu upravuje Zákon o súdnom systéme a novej diskusii.

Projekt konzervativnediskusie.sk sa riadi nasledujúcimi princípmi:
Úvodný a Zakladací zákon
Zákon o vyžiadanej bezpečnej vzdialenosti
Zákon o zahlcovaní a samoľúbosti
Zákon o nadávkach
Zákon o súdnom systéme a novej diskusii