Konzervatívna definícia

Projekt Konzervatívnej definície sa usiluje o katalóg nadväzujúcich tém so súpisom výrokov vyvierajúcich z jadra konzervatívneho presvedčenia, viery a intelektu. Snahou nie je súperiť s prácou konzervatívnych filozofov, náboženských mysliteľov a vedcov. Cieľom je prehľadný ideový a logický súhrn, ktorý zvecňuje a systematizuje nie vždy ľahko uchopiteľné konzervatívne pocity, intuíciu, nazeranie a zásady.

Konzervatívna definícia je súbor zväčša jednovetných článkov.

Text Konzervatívnej definície

Svoj názor alebo nápad, ako upraviť Konzervatívnu Definíciu, aby vám viac vyhovovala, alebo bola podľa vás lepšia, možete vyjadriť v tejto diskusii.