ku projektu

Vitajte! Zdravím Vás.  

Volám sa Lukáš a som veľký fanúšik online diskusií a insitného blogovania. S projektom konzervatívnych diskusií sa usilujem zlepšiť podmienky a spoločenské postavenie nadšených internetových diskutérov a blogerov (vlogerov, podcasterov, atď). Chcel by som napomôcť zreštaurovať dobro a krásu ukryté v autentickej človečine, ktorá poháňa laických autorov neustále tvoriť a písať (viac o motivácii).

Pridáte sa ku mne? 

Prípadné otázky smerujte na lukas.pastorek@konzervativnediskusie.sk

Projektom sa snažím vytvoriť novú komunitu

⦾ dbajúcu o diskusnú slušnosť a bez diskusných trolov,
⦾ kde diskusie a vaše blogy (vlogy, podcasty, atď.) hrajú prvé husle,
⦾ otvorenú pre každého bez ohľadu na svetonázor a vierovyznanie,
⦾ so záujmom o životné príbehy prispievajúcich členov,
⦾ sumarizujúcej štatisticky postoje rezidentov,
⦾ umožňujúcej moderované diskusie v klasickom zmysle slova,
⦾ systémovo potláčajúcej cenzúru a ctiacu pluralitu názorov vrátane tradičnej kresťanskej vierouky a vonkajších prejavov viery v Ježiša Krista,
⦾ transparentnej a spravodlivej.

Radosť písať – sloboda čítať.