5) Zákon o nadávkach

Bod 1
Diskutér, ktorý vo svojom diskusnom príspevku používa alebo gramaticky skloňuje alebo ohýba slová zo zoznamu v odkaze, môže byť potrestaný a diskusný príspevok, ktorý tieto slová obsahuje, môže byť zmazaný.

Bod 2
Žandár môže príspevky autora, ktorými porušil tento zákon, zmazať a diskutéra môže potrestať. O tejto svojej aktivite musí žandár informovať v rovnakej diskusii, v ktorej bol zákon porušený.