3.) Zákon o vyžiadanej bezpečnej vzdialenosti

Bod 1
Ak diskutér A použije vo svojej reakcii na príspevok diskutéra B vetnú formuláciu „Prosím o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi nami v tejto diskusii.“, potom

a.) diskutér B nesmie od momentu, ako bol požiadaný, reagovať (vrátane „horepalec/dolepalec“) na akýkoľvek príspevok diskutéra A a zároveň
b) akýkoľvek príspevok, ktorý je reakciou na príspevok diskutéra A v rovnakej diskusii.
Zrušenie obmedzenia upravuje Bod 3 tohto zákona.

Bod 2
Ak diskutér A použije vo svojej reakcii na príspevok diskutéra B vetnú formuláciu „Prosím o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi nami v každej diskusii.“ a zároveň informuje diskusného žandára o svojom prianí (obe podmienky musia byť splnené), potom

a.) diskutér B nesmie od momentu, ako diskusný žandár uverejní prianie diskutéra A verejne v Registri Diskusných Prekážok (t.j. Bod 5), reagovať (vrátane „horepalec/dolepalec“) na akýkoľvek príspevok diskutéra A a zároveň
b) akýkoľvek príspevok, ktorý je reakciou na príspevok diskutéra A v akejkoľvek diskusii na konzervativnediskusie.sk. Zrušenie obmedzenia upravuje Bod 3 tohto zákona.

Príklad:
Príspevok diskutéra A
—↳Reakcia diskutéra B je zakázaná (vrátane horepalec/dolepalec)
—↳Reakcia diskutéra C
——↳Reakcia diskutéra B je zakázaná (vrátane horepalec/dolepalec)
——↳Reakcia diskutéra D
———↳Reakcia diskutéra B nie je nezákonná

Bod 3
Obmedzenie pre diskutéra B sa automaticky ruší:
a.) ak diskutér A svoj príspevok, v ktorom informoval diskutéra B s použitím formulácie z Bodu 1 alebo Bodu 2 zmaže alebo
b.) ak diskutér A po informovaní diskutéra B s použitím formulácie z Bodu 1 alebo Bodu 2 tohto zákona zareaguje na akýkoľvek príspevok diskutéra B alebo
c.) ak diskutér A po informovaní diskutéra B s použitím formulácie z Bodu 1 alebo Bodu 2 tohto zákona zareaguje na akýkoľvek príspevok, ktorý je reakciou na príspevok diskutéra B.

Príklad:
Príspevok diskutéra B
—↳Reakcia diskutéra A (vrátane horepalec/dolepalec)
——↳Reakcia diskutéra B je opäť povolená
——↳Reakcia diskutéra C
———↳Reakcia diskutéra B je opäť povolená

alebo

Príspevok diskutéra B
—↳Reakcia diskutéra C
——↳Reakcia diskutéra A
———↳Reakcia diskutéra B je opäť povolená
———↳Reakcia diskutéra D
————↳Reakcia diskutéra B je opäť povolená

Bod 4
Diskutér sa dopúšťa nezodpovedného konania zasluhujúceho si trest,

a.) ak diskutér A svoj príspevok, v ktorom informoval diskutéra B s použitím formulácie z Bodu 2 zmaže alebo
b.) ak diskutér A po informovaní diskutéra B s použitím formulácie z Bodu 2 tohto zákona, zareaguje na akýkoľvek príspevok diskutéra B alebo
c.) ak diskutér A po informovaní diskutéra B s použitím formulácie z Bodu 2 tohto zákona, zareaguje na akýkoľvek príspevok, ktorý je reakciou na príspevok diskutéra B

a zároveň neinformuje diskusného žandára vopred o tejto aktivite.


Bod 5
Register Diskusných Prekážok:
01/01/2021 15:00 Diskutér Róbert X požiadal o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi ním a aktivitou Igora X.

Bod 6
Doporučený trest za porušenie tohto zákona je vylúčenie z možnosti diskutovať na stránke.

Bod 7
O previnení diskutéra a treste rozhoduje diskusný žandár.